EPB-regelgeving, die streeft naar zoveel mogelijk energieneutrale gebouwen, legt eisen oplegt op het vlak van isolatie en energieverbruik. Minder vaak lees je dat ook aan de Belgische ventilatienorm (NBN D50-001) voldaan moet worden. Onterecht, want waar ventilatie cruciaal is voor de gezondheid en het comfort van de bewoners, is ze dat ook voor de gezondheid van het gebouw.

Over het algemeen bepaalt de NBN D50-001 norm dat per uur en per vierkante meter vloeroppervlakte 3,6 m3 lucht moet worden aan- en afgevoerd. Deze basiseis wordt aangevuld met verplichte minimumwaarden en aanbevolen maximumwaarden, die verschillen naargelang de functie van de ruimtes.

Drie basisprincipes

In de praktijk zien we dat de grote ventilatiesystemen (C en D) allemaal op dezelfde drie basisprincipes gebaseerd zijn:

  1. Verse lucht wordt aangevoerd in de “droge” ruimtes zoals de woonkamer, de slaapkamer, het bureau…
  2. De doorvoer van de lucht in de woning gebeurt via de circulatiezones
  3. De vervuilde lucht wordt afgevoerd uit de “vochtige” ruimtes zoals het toilet, de keuken, de badkamer, het washok…

Het onderscheid tussen de systemen wordt gemaakt op basis van de manier waarop de lucht wordt aan- en afgevoerd.

Systeem C of ventilatie met enkele stroom

Systeem C wordt gekenmerkt door de natuurlijke aanvoer van verse lucht via ventilatieroosters in de ramen van de leefruimtes en door de gecentraliseerde mechanische afvoer van vervuilde lucht met behulp van een ventilator die met afzuigkokers in verbinding staat met de vochtige ruimtes. Dit systeem is zowel geschikt voor renovatie als voor nieuwbouw aangezien slechts een beperkt aantal buizen nodig zijn voor de afzuiging, zeker als de sanitaire ruimtes dicht bij elkaar gegroepeerd zijn.

Bij de basisversie van systeem C zijn de ventilatieroosters niet regelbaar. De hoeveelheid lucht die de woning binnenkomt, is dus afhankelijk van de lucht-druk en van de windbelasting op de gevels. De ventilator kan slechts op één stand werken en ventileert dus continu aan een hoog debiet (conform de norm), ongeacht het gebruik van de woning. De ventilator is uitgerust met een wisselstroommotor.

Om de ventilatie te kunnen aanpassen aan het reële gebruik van de woning en om systeem C energiezuiniger te maken, hebben de fabrikanten tal van innovaties doorgevoerd die uiteindelijk hebben geleid tot het vraaggestuurd ventilatiesysteem C (ook wel gekend onder de commerciële benaming C+). 

De energie-efficiëntie van systeem C werd verbeterd door een zelfregelende luchttoevoer, een vraaggestuurde luchtafvoer, warteterugwinning van de vervuilde binnenlucht als bron voor verwarming.

Systeem D of ventilatie met dubbele stroom

Systeem D is een volledig mechanisch ventilatiesysteem aangezien de verse lucht en de vervuilde lucht met ventilatoren worden aangevoerd en afgevoerd. De aanwezigheid van twee ventilatoren maakt in principe de volledige controle van de ventilatie mogelijk. Daarvoor is uiteraard wel een dubbel netwerk van ventilatiekanalen nodig – een eerste voor de aanvoer van verse lucht via pulsieventielen in de droge ruimtes en een tweede voor de afvoer van vervuilde lucht via extractieventielen in de vochtige ruimtes. Gezien de omvang van het netwerk is dit systeem complexer en duurder bij renovatie dan bij nieuwbouw.

De basisversie van systeem D werkt in een continu regime, ongeacht het gebruik van de ruimtes, en voert dus een grote hoeveelheid warme lucht af. Wanneer het regime van de ventilatoren wordt verhoogd, wordt de ventilatie overal proportioneel versterkt. 

De energie-efficiënte van het systeem ligt hoog dankzij een mechanisme van warmteterugwinning en de vraaggestuurde afvoer van vervuilde lucht.

Welk systeem kiezen?

In onze steeds beter geïsoleerde en luchtdichtere woningen is een aangepaste ventilatie niet alleen noodzakelijk, ze is ook verplicht. Te veel ventileren zorgt echter voor een hogere energiefactuur omdat warme lucht onnodig naar buiten wordt afgevoerd. Om op een juiste manier te ventileren, moet je dus een aangenaam en gezond binnenklimaat creëren met een minimum aan warmteverliezen en een laag energieverbruik. Dat is de theorie, maar welk systeem kies je nu het best?

De vraag naar ventilatie is in elk gebouw anders. Binnen ons team is er een eigen studiedienst die elke woonsituatie grondig analyseert. Zo kunnen we je het juiste ventilatiesysteem aanraden.

Heb je specifieke vragen?

Wens je een offerte?

Bel of mail ons