Als de bomen stilaan al hun bladeren verloren zijn, en de winter al achter de hoek komt loeren, is er niets zaliger dan in een aangenaam verwarmde woning thuis te komen, waar je meteen een lekker warme douche kan nemen. Dat kan perfect op een energiezuinige manier met een warmtepomp. Dat systeem biedt meer voordelen dan je vermoedt.

Een warmtepomp onttrekt warmte of koelte aan de grond. Die geeft ze af in jouw woning of bedrijfsgebouw. Of je verkrijgt er sanitair warm water door. Er bestaan 4 verschillende types warmtepompen, naar analogie met hun energiebron (grond, water of lucht) en het afgiftesysteem (water of lucht):

  • Lucht-luchtwarmtepompen halen warmtecalorieën uit de buitenlucht en geven die af aan de lucht van de ruimte die moet worden verwarmd
  • Lucht-waterwarmtepompen halen de warmte eveneens uit de buitenlucht, maar geven die af aan het warmwatercircuit voor de verwarming
  • Grond-water- en water-waterwarmtepompen halen warmtecalorieën uit de grond of het grondwater en geven die af aan het water van het verwarmingscircuit.

Welk soort warmtepomp je het best kiest hangt af van de specifieke technische mogelijkheden van je gebouw en verwarmingsinstallatie. Ieder bouwproject is immers anders. Onze studiedienst neemt het EPB-verslag als leidraad om je het juiste advies omtrent je verwarming te kunnen geven.

Uiterst energie-efficiënt

De warmtepompen van onze leverancier Daikin halen warmte uit de omgeving en brengen die naar een hogere temperatuur voor de verwarming van je woning en je sanitair warm water. In vergelijking met een elektrische verwarming is ongeveer driekwart van de geproduceerde warmte helemaal gratis. Daarmee is de warmtepomp het zuinigste en milieubewuste alternatief voor een verwarmingsketel op fossiele brandstoffen.

Bovendien haalt een warmtepomp het zo belangrijke E-peil van je woning gemiddeld met 20 tot 30 punten naar omlaag. Ze maakt dus je gebouw duurzamer, zorgt voor fiscale voordelen, een beter leefmilieu, en - het belangrijkste van allemaal - een gezond binnenklimaat en dus meer wooncomfort.

Een warmtepomp kan dus een belangrijk onderdeel vormen van je verwarming en je sanitaire voorzieningen. Ze kan zowel in nieuwbouw als bij renovatie geplaatst worden.

Meer weten?

Contacteer ons