Naast sanitair en verwarming vervolledigen we onze totaalservice voor particuliere woningen met de installatie van een ventilatiesysteem. In de meeste situaties plaatsen we een ventilatiesysteem type C+ of  D met warmterecuperatie.

Type D

centrale af- en aanvoer mét warmterecuperatie

Bij een ventilatiesysteem type D verloopt de af- en aanvoer van de lucht via een centraal systeem dat met leidingen in verbinding staat met de verschillende ruimtes. 

Ventilatoren halen de gewenste hoeveelheid verse buitenlucht naar binnen. De afvoer van de binnenlucht gebeurt vanuit de ‘natte’ ruimtes zoals de badkamer.

Tussen de aangevoerde en afgevoerde lucht vindt er een maximale warmterecuperatie plaats. In de zomer kan het systeem voor de nodige afkoeling zorgen.

Type C+

natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer

Bij een ventilatiesysteem Type C+ wordt de verse lucht naar binnen gezogen via toevoerroosters boven de ramen. De afvoer van de ‘vervuilde’ binnenlucht gebeurt met leidingen die de lucht naar buiten brengen. 

Een intelligente sturing zorgt voor het correct afvoeren van de lucht. Wanneer iemand de ruimte binnenkomt, stijgt het ventilatiedebiet. Ofwel meten sensoren de concentratie CO2 in de binnenlucht. Wanneer deze concentratie te hoog oploopt, dan verhoogt automatisch de toevoer van verse buitenlucht.